Welkom bij kinderdagverblijf 't Sloeberke

 

 

  

Beste ouders, 

 

U kan de foto's bekijken op de website indien een paswoord is aangemaakt door de verantwoordelijke. Indien het niet lukt om aan te loggen, gelieve mij te contacteren (eventueel via e-mail).

 

  

Beste (toekomstige) ouders,

 

Indien u graag een plaatsje wenst op de wachtlijst van kinderdagverblijf 't Sloeberke, gelieve dan al de informatie te vinden achter de knop INFORMATIE; inschrijvingen. U krijgt bericht indien er een plaats beschikbaar is. Wie graag een lijst van al de Nederlandstalige kinderdagverblijven uit de regio wil, mag die lijst via E-mail aanvragen.

  

Veel succes!

 

De verantwoordelijke

't Sloeberke is een Nederlandstalig kinderdagverblijf, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De instelling voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. 

't Sloeberke wordt ondersteund voor verfraaiing, vorming en projecten door de Vlaams Gemeenschapscommissie (VGC).

Het kinderdagverblijf werkt vanuit een christelijke visie op zorg en opvoeding en streeft naar kwaliteitsvolle kinderopvang. 

De omgangstaal met de kinderen en de administratieve voertaal met de ouders is het NEDERLANDS.

 

't Sloeberke is een organisatie van de VZW LUTGARDISSCHOLEN - BRUSSEL. Deze VZW bestaat uit 4 afdelingen: 2 lagere scholen, een humaniora en een kinderdagverblijf. 

Het adres van 't Sloeberke is: Emile Steenostraat 8 te 1160 Oudergem.

Telefoonnummer is: 02/ 673 31 70 (bij niet meteen opnemen aub een boodschap inspreken). Het e-mailadres is: tsloeberke@skynet.be

De leidinggevende is meestal aanwezig tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Zij is niet dagelijks aanwezig. Gelieve u dan te richten tot de begeleidsters of uw vraag te stellen via email. Na de sluitingsuren kan u bij noodsituaties zich wenden tot het dagelijks bestuur (telefoonnummer bij inschrijving op Huishoudelijk Reglement) of tot de politie van Oudergem (02/ 563 96 39). Zij zullen proberen indien nodig om de leidinggevende te bereiken.  

 

't Sloeberke biedt kinderopvang voor kinderen van ongeveer 3 maanden tot 3 jaar. 

't Sloeberke wil een kindvriendelijk klimaat scheppen dat de kinderen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

't Sloeberke is open van maandag tot en met vrijdag van 7.15 uur tot 18.15 uur. De sluitingsdagen worden bij de inschrijving meegegeven en staan ook onder de knop 'informatie, sluitingsdagen'.

OPGELET: 't Sloeberke is jaarlijks 220 dagen open. Dat is het minimum. Indien u een kribbe wenst, die meer dagen open is, gelieve voor een ander kinderdagverblijf te kiezen! Omwille van het personeel met jaren ervaring zijn wij verplicht maximaal te sluiten opdat iedereen zijn verlof kan opnemen en er voldoende personeel is wanneer wij open zijn. 

't Sloeberke is één week van de Paasvakantie gesloten. In de maand juli is het kinderdagverblijf gesloten voor de jaarlijkse vakantie (3 aaneensluitende weken). Bij Kerstmis is het kinderdagverblijf 2 weken gesloten. Af en toe is er een brugdag of een vormingsdag voor het personeel waarvoor het kinderdagverblijf gesloten is.

 

Er zijn drie leefgroepen waarin de kinderen meestal verblijven:

Er is een babygroep (2 à 3 maanden tot ongeveer 12-16 maanden)

Er is een kruipergroep (ongeveer 13 maanden tot ongeveer 18 maanden)

Er is een peutergroep (ongeveer 18 maanden tot maximum 3 jaar)

Er is een grote peutergroep (8 oudste peuters)

De kindjes schuiven door naar de volgende groep wanneer er een grote peuter naar school gaat.

Er zijn telkens twee vaste begeleidsters per groep (behalve bij de grote peuters is er maar 1 kindebegeleidster) en twee 'vliegende' begeleidsters, die verlofdagen en/ of ziekendagen opvangen.

 

Alle leefgroepen hebben hun eigen leefgewoonten.

 

Voor 8 uur worden alle kinderen op de peuterafdeling opgevangen, nadien vertrekken ze met hun begeleidster naar de eigen afdeling. Na 17.00 uur worden de kleinste kinderen van de kruiperafdeling naar de baby's gebracht en de grootsten naar de peuters.