Deurbeveiliging

Uit veiligheidsoverwegingen werd beslist om op de inkomdeur van ons kinderdagverblijf een beveiligingssysteem te plaatsen. Dit houdt in dat de voordeur alleen kan geopend worden met een 'badge'. Alle ouders en personeelsleden ontvangen zo een badge. Mensen die niet in het bezit zijn van deze badge moeten aanbellen.

 

Werking van de deurbeveiliging: 

Ieder gezin ontvangt bij de inschrijving de noodzakelijke badges die toelaten de glazen binnendeuren te openen. Het volstaat de badge voor het elektronisch oog te houden (bevestigd tegen de muur) en de deur kan geopend worden.

 

Wij vragen uitdrukkelijk om steeds te 'badgen (= registreren voor aanwezigheid)', ook als u samen met iemand anders binnen-of buitengaat. Het uur van aankomst en vertrek worden zo geregistreerd. Bij niet badgen is er nadien geen discussie mogelijk omtrent het uur van brengen en afhalen van jullie kindje.

 

Gelieve de badge te overhandigen aan de personen die meestal het kindje komen brengen of afhalen (dit kan ook een grootouder of een ander familielid zijn).

 

Indien jullie per ongeluk de badge zouden vergeten zijn, kan er eventueel éénmalig aangebeld worden. De verantwoordelijke of kinderverzorgster zal dan de deur openen. Wij wijzen erop dat dit slechts beperkt tolereerbaar is en dringen er dan ook op aan dat het slechts uitzonderlijk gebeurt. Het is namelijk niet de bedoeling dat de verantwoordelijke of kinderverzorgsters als portier fungeren. Gelieve er dus attent op te zijn om steeds jullie badge bij te hebben.

 

Waarborg: 

Er dient een waarborg van 20 Euro per badge betaald te worden. Wanneer jullie kindje 't Sloeberke definitief verlaat, volstaat het even bij de verantwoordelijke langs te komen om de badges in te leveren en de waarborg terug te vorderen. Bij verlies van een badge wordt de waarborg niet terugbetaald.

Opgelet: de badgen dienen binnen de 6 weken nadat het kindje de kribbe verlaten heeft, teruggebracht te worden. Nadien wordt er geen geld meer teruggegeven.

U kan een nieuwe badge bekomen mits betaling van een nieuwe waarborg. Gelieve verlies steeds te melden zodat we deze badge kunnen déactiveren.

 

Bij verlies of doorgeven of ander misbruik van de toegangsbadge kunnen het kinderdagverblijf en de Raad van Bestuur niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit beveiligingssysteem ten goede zal komen aan al 'onze' Sloeberkes.